Laatste nieuwsbrief

Dit is de laatste nieuwsbrief Voor Elkaar in de huidige opzet. Vanaf januari is Leerdam onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden. We houden u op de hoogte van de manier waarop de nieuwe gemeente over ontwikkelingen in het sociaal domein gaat communiceren.

Besluitvorming over Uitvoeringsorganisatie Participatiewet voor de gemeente Vijfheerenlanden

Uiterlijk een half jaar na de herindeling moet de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een keuze gemaakt hebben voor 1 uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet. Vianen heeft de uitvoering van de participatiewet belegd bij de gemeenschappelijke regeling WIL, Leerdam en Zederik bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Vanwege de belangen van de gemeenschappelijke regelingen Lees verder…